ศูนย์รับสร้างบ้านเอคิวโฮม
  
อีเมล์
รหัสผ่าน
 
ยินดีต้อนรับ
ค้นหา
บริการ/บ้าน

 บริการ

บริการก่อนและหลังการขาย

   
   เพราะงานบริการก่อนและหลังการขายคือ หัวใจของการให้บริการสร้างบ้านอย่างมืออาชีพ เอคิวโฮม พร้อมให้บริการทุกขั้นตอน เพื่อความสะดวกของลูกค้าที่ใช้บริการสร้างบ้านกับเรา โดยมีแบบบ้านสวยและทันสมัยไว้ให้ท่านเลือก ตามไลฟ์สไตล์และงบประมาณที่ลงตัว รวมถึงการให้บริการติดต่อส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เพื่อขออนุญาตและขอใช้สาธารณูปโภคต่างๆ อาทิเช่น ขออนุญาตก่อสร้าง ขอเลขที่บ้าน ขอติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์
      ที่สำคัญ
เอคิวโฮม ยังมีบริการที่ช่วยอำนวยความสะดวก เรื่องการขอสินเชื่อปลูกสร้างบ้าน จากสถาบันการเงิน อย่างเช่น ธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของ “เอคิวโฮม” โดยที่ท่านไม่ต้องมีเงินสดก็สามารถปลูกสร้างบ้านได้
เรา…เข้าใจดีว่าทุกๆ ท่านคงไม่ต้องการที่จะเป็นภาระและเสียเวลายุ่งยากกับเรื่องเหล่านี้ ดังนั้นเราทีมงาน “เอคิวโฮม” ในฐานะผู้มีประสบการณ์มากว่า 20 ปี จึงพร้อมที่จะให้บริการทั้งก่อนและหลังการขายแทนท่าน นอกจากนี้เรายังจะช่วยท่านประหยัดงบประมาณและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยท่านสามารถที่จะศึกษารายละเอียดต่างๆ เพื่อเปรียบเทียบตามรายการต่อไปนี้

ที่ดินและสถานที่บริการปลูกสร้าง

     ที่ดินต้องสะดวกในการขนส่งวัสดุก่อสร้างโดยรถบรรทุกเข้าถึงที่ดิน กรณีที่มีค่าใช้จ่าย เช่น เสียค่าผ่านทาง ค่าจัดถมทางเข้า ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมอยู่ในราคาค่าปลูกสร้างที่ดิน จะต้องมีท่อเมนประปาและสายเมนไฟฟ้าผ่านหน้าที่ดิน เพื่อความสะดวกในการก่อสร้างบ้าน กรณีไม่มีท่อระบายน้ำสาธารณะเราจะดำเนินการจัดทำถังน้ำซึมแทนท่อระบายน้ำภายในที่ดิน ให้แก่ท่านท่านจะต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน กรณีที่ดินมิได้เป็นกรรมสิทธิ์ของท่านจะต้องไดรับการยินยอมจากเจ้าของที่ดินเสียก่อน
 

พื้นที่ให้บริการรับสร้างบ้าน

ภาคกลาง
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี

ภาคเหนือ
นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย

ภาคตะวันออก
นครนายก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นครราชสีมา ชัยภูมิ ขอนแก่น อุดรธานี ร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ์ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ ยโสธร อุบลราชธานี

ภาคใต้
ประจวบคีรีขันธ์

 

การบริการทั่วไป
บริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน ที่ต้องการปลูกสร้างบ้านดังนี้

ลำดับ

การบริการ

ค่าดำเนินการ (บาท)

ค่าธรรมเนียม (บาท)

1

ขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร

ฟรี

ฟรี

2

ขอเลขที่บ้าน

ฟรี

ฟรี

3

ขอติดตั้งมิเตอร์ประปาชั่วคราว

ฟรี

ฟรี

4

ขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราว

ฟรี

ฟรี

5

ขอติดตั้งมิเตอร์ประปาถาวร ขนาด 1 นิ้ว

ฟรี

ตามใบเสร็จรับเงิน

6

ขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าถาวร

ฟรี

ตามใบเสร็จรับเงิน

7

ขอติดตั้งโทรศัพท์ (มีคู่สายขององค์การโทรศัพท์ หรือบริษัทผู้รับสัมปทาน)

ฟรี

ตามใบเสร็จรับเงิน


        การบริการสินเชื่อที่อยู่อาศัย

หากท่านมีความประสงค์ที่จะใช้สินเชื่อ เรายินดีที่จะบริการติดต่อประสานงานกับธนาคารเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่าน โดยมีธนาคารที่พร้อมบริการและให้การสนับสนุนสินเชื่อ เพื่อปลูกสร้างบ้านบนที่ดินของท่านได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ (www.scb.co.th) และธนาคารอาคารสงเคราะห์ (www.ghb.co.th) โดยมีหลักเกณฑ์พิจารณาเบื้องต้น ดังต่อไปนี้

1

ที่ดินต้องไม่ติดภาระผูกพันใด ๆ กรณีที่มีผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมจะต้องยินยอมและจดจำนองเป็นผู้กู้ร่วม

2

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะต้องจำนองไว้กับธนาคาร และท่านจะต้องทำประกันอัคคีภัยพร้อมชำระค่าประกันกับ บริษัทประกันที่ธนาคารเป็นผู้แนะนำ

   รายการบริการข้อที่ 6, 7 บริษัทฯจะเป็นผู้ดำเนินการแทนท่านจนแล้วเสร็จ ระยะเวลาเข้าดำเนินการติดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบได้แก่ การไฟฟ้านครหลวงหรือภูมิภาค และการประปานครหลวงหรือภูมิภาค หรือหน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นผู้กำหนด ผู้ว่าจ้างจะไม่นำมาเป็นข้อกล่าวอ้างนับรวมระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา

 

 

การรับประกัน

1

อาคารที่เป็นโครงสร้างหลักของบ้าน รับประกัน 10 ปี ทั้งนั้นไม่รวมงานถนนและพื้นที่ถ่ายน้ำหนักลงบนดินโดยตรง แต่ไม่มีผลและเป็นอันตรายต่อความแข็งแรงและผู้อยู่อาศัย

2

รับประกันคุณภาพทั่วไป 2 ปี ทั้งนั้นไม่รวมงานวัสดุอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานหรือการใช้งานผิดประเภท

3

รับประกันการมุงกระเบื้องหลังคา 5 ปี

4

รับประกันพื้นลามิเนต 10 ปี

5

รับประกันการเกิดสนิมโครงหลังคา 10 ปี

หมายเหตุ : ข้อ 3 4 5 รับประกันโดยผู้ผลิตสินค้า


การจอง
หลังจากที่ท่านพิจารณาและตัดสินใจใช้บริการรับสร้างบ้านกับบริษัท ท่านจะต้องทำการจอง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ

ราคาค่าก่อสร้าง

เงินมัดจำ ( บาท )

1

ราคาค่าก่อสร้างไม่เกิน 1.5 ล้านบาท

30,000

2

ราคาค่าก่อสร้างตั้งแต่ 1.5 ล้านบาทขึ้นไป

50,000

 

เอกสาร

 

1.

 สำเนาโฉนดที่ดิน 4 ชุด

 

2.

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน 4 ชุด

 

3.

สำเนาใบเสร็จเสียภาษีบำรุงท้องที่

          บริษัทจะส่งเจ้าหน้าที่ไปสำรวจที่ดินที่จะทำการปลูกสร้างและถนนทางเข้า เพื่อจะกำหนดการจัดวางอาคารในที่ดินร่วมกับท่าน หากบริษัทไม่สามารถเข้าไปก่อสร้างได้เนื่องจากทางเข้า บริษัทยินดีคืนเงินมัดจำให้แก่ท่าน


การทำสัญญา  


          เมื่อท่านได้รับผลการสำรวจที่ดินและได้ตรวจสอบรายละเอียดวัสดุ แบบแปลน เป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านจะต้องทำสัญญากับบริษัทเพื่อที่จะได้ดำเนินการขออนุญาตก่อสร้าง และจัดเตรียมงานเพื่อเริ่มการก่อสร้างต่อไป

          กรณีเงินมัดจำ บริษัทจะคืนให้แก่ท่านในวันทำสัญญาปลูกสร้าง (เงินสด) หากท่านขอสินเชื่อธนาคาร (เงินผ่อน) บริษัทจะคืนให้ท่านเมื่อปลูกสร้างแล้วเสร็จ

          หากมีรายการเพิ่มเติมภายหลังทำสัญญา บริษัทจะแจ้งราคาให้ท่านทราบก่อน เมื่อท่านตกลงจะต้องชำระเงินส่วนที่เพิ่มเติมก่อนการดำเนินการก่อสร้าง

ระยะเวลาการก่อสร้างตามสัญญา (เริ่มนับจากวันเซ็นสัญญา ชำระค่างวดเซ็นสัญญาครบถ้วน และได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง)

          เราสร้างบ้านทุกหลังด้วยความปราณีตเป็นไปตามขั้นตอนและหลักวิชาการก่อสร้างที่ดี สอดคล้องกับระยะเวลาตามความต้องการที่จะอยู่อาศัย และตรงตามสัญญาก่อสร้าง ทั้งนี้ระยะเวลาการก่อสร้างเป็นไปตามรายละเอียด ดังนี้

 

ลำดับ

ราคาค่าก่อสร้าง

ระยะเวลาการก่อสร้าง

1

ราคาบ้านไม่เกิน 1.5 ล้านบาท

8 เดือน

2

ราคาบ้านตั้งแต่ 1.5 ล้านบาท ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 2 ล้านบาท

10 เดือน

3

ราคาบ้านตั้งแต่ 2 ล้านบาท ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 3 ล้านบาท

11 เดือน

 

 

Copyright 2012 AQ HOME Co.,Ltd. All right reserves.