ศูนย์รับสร้างบ้านเอคิวโฮม
  
อีเมล์
รหัสผ่าน
 
ยินดีต้อนรับ
ค้นหา
ข่าวอสังหา
สนช.ทบทวนลดเพดานราคาบ้านจาก 50 ลบ.เหลือ 20 ลบ.ยกเว้นภาษี

 

 

          ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) คาดกฏหมายภาษีที่ดินฯใหม่พร้อมบังคับใช้ได้ 1 ม.ค.62 ซึ่งจะทำให้การใช้ประโยชน์ที่ดินตรงกับมูลค่าที่ดินปัจจุบันและการจัดสรรที่ดินให้เหมาะกับสภาพการใช้งาน
 
 
          (วานนี้) ทางศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์และธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จัดสัมมนาการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ใต้กรอบพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เรื่อง “พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์” โดยนายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินฯ ฉบับใหม่จะทำให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินตรงกับมูลค่าที่ดินในปัจจุบันและการจัดสรรที่ดินให้เหมาะกับสภาพการใช้งาน เนื่องจากการถือครองที่ดินยังกระจุกตัวอยู่ในคนกลุ่มน้อย โดยอัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้นจะสามารถแบ่งเป็น
 
 
1.ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในเกษตรกรรม คิดอัตราภาษี 0.2% ของราคาประเมิน
2.ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย คิดอัตราภาษี 0.5%
3.ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นพาณิชยกรรม คิดอัตราภาษี 2%
4.ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ คิดอัตราภาษีไม่เกิน 2% และจะเพิ่มอัตราภาษี 0.5% ทุก 3 ปี แต่อัตราภาษีรวมไม่เกิน 5%
 
 
          ทั้งนี้ ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จะมีอำนาจจัดเก็บภาษี ซึ่งจะต้องรอพระราชกฤษฎีกาและข้อสรุปการกำหนดอัตราภาษีอีกครั้ง
 
 
          สำหรับประเด็นที่ทางคณะกรรมาธิการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จะทบทวนข้อสังเกตเพิ่มเติม ในเรื่องข้อยกเว้นราคาบ้านพักอาศัยหลังแรกไม่เกิน 50 ล้านบาท ปรับเพดานลดลงมาเป็น 20 ล้านบาทนั้น ความคืบหน้าขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม โดยจะต้องมีการเปรียบเทียบการจัดเก็บภาษีและการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมว่าบ้านพักอาศัยในระดับราคาต่างๆ เมื่อแบ่งออกมาแล้วมีกี่ยูนิต
 
 
          ทั้งนี้ตามข้อมูลที่รวบรวมได้ในขณะนี้พบว่าบ้านราคาเกิน 50 ล้านบาท ทั่วประเทศมีประมาณ 11,000 ยูนิต และบ้านราคาต่ำกว่า 5 ล้านบาท ทั่วประเทศมีสัดส่วนประมาณ 90%
 
 
 
 
 
โดยในช่วงที่ผ่านมากระทรวงการคลังสามารถเก็บภาษีบำรุงโรงเรือนและที่ดินได้ปีละประมาณ 27,000 ล้านบาท ภาษีบำรุงท้องที่ปีละประมาณ 980 ล้านบาท รวมเป็นปีละ 28,000 ล้านบาท ซึ่งการจัดทำ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใหม่ในครั้งนี้คาดว่าจะสามารถจัดเก็บภาษีมากขึ้นได้ในหลักหมื่นล้านบาท โดยเฉพาะในส่วนการจัดเก็บภาษีพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ในปัจจุบันร่างกฎหมายอยู่ระหว่างการพิจารณาของสนช. คาดว่าจะพิจารณาครบทุกวาระภายในปีนี้ และกฎหมายเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1มกราคม 2562 เป็นต้นไป
 
ด้านนายอิสระ บุญยัง นายกสมาคม นายกิติมศักดิ์และที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรกล่าวเพิ่เมเติมเสริมว่า กรณีกรรมาธิการ สนช. ทบทวน ร่าง พ.ร.บ.ภาษีทีดินฯ ให้ปรับวงเงินจัดเก็บภาษีจากภาคเกษตรต่ำว่า 50 ล้านบาทได้รับยกเว้น และที่อยู่อาศัยลดลง 50 ล้านบาทต่อหลัง ลดเหลือ 10 ล้านบาทจึงได้รับการยกเว้น เห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าว เพราะบ้านอยู่อาศัยราคาต่ำ 10 ล้านบาท มีประมาณ 3-4 พันหลังต่อปี จึงควรปรับลดลงมาได้ เพราะมองว่าไม่ได้กระทบต่อผู้มีรายได้น้อยมากนัก
 
 
 
 
ที่มา : ดีดี พรอพเพอร์ตี้  วันที่  1  มิถุนายน  2560

 

Page : 1
Copyright 2012 AQ HOME Co.,Ltd. All right reserves.