ศูนย์รับสร้างบ้านเอคิวโฮม
  
อีเมล์
รหัสผ่าน
 
ยินดีต้อนรับ
ค้นหา
ข่าวอสังหา
ทช.เร่งถนนพันล้านเชื่อมเขตเศรษฐกิจพิเศษ

 

 

          คมนาคมเผย โครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 33 – ด่านผ่านแดนบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ รองรับพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน คืบหน้าร้อยละ 82
 
 
          นายจิรุตม์ วิศาลจิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ในฐานะโฆษกกระทรวงฯ กล่าวว่า กรมทางหลวงชนบท(ทช.) ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 33– ด่านผ่านแดนบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ระยะทาง 15.425 กิโลเมตร วงเงิน 935 ล้านบาท รองรับพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน ผลงานคืบหน้าไปแล้วร้อยละ 82 เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์โลจิสติกส์การขนส่งสินค้าระหว่างชายแดนไปยังภูมิภาคต่าง ๆ โดยรถที่มาจากอำเภอวัฒนานคร สามารถใช้เส้นทางของโครงการเข้า อ.อรัญประเทศ  เพื่อไปด่านผ่านแดนบ้านคลองลึก และรถจากด่านผ่านแดนสามารถกระจายสินค้าไปสู่ภูมิภาค โดยเลี่ยงพื้นที่ชุมชนที่มีการจราจรหนาแน่น สามารถลดปัญหาจราจรติดขัด ลดระยะเวลาการเดินทาง และกระจายความเจริญของชุมชนสู่พื้นที่รอบนอกของเมือง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และสนับสนุนการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง
 
 
          โครงการดังกล่าว เป็นการก่อสร้างถนนตัดใหม่ตลอดเส้นทาง มีจุดเริ่มต้นโครงการที่ กม.0+000 แยกจากถนนทางหลวงหมายเลข 33 (กม.293+500) สิ้นสุดโครงการที่ กม.15+425  ซึ่งบรรจบทางหลวงหมายเลข 33 (กม.304+019) บริเวณด่านผ่านแดนบ้านคลองลึก ลักษณะการก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาด 4 ช่องจราจร แบบทางคู่ขนาน พร้อมก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กยกระดับข้ามทางรถไฟและสะพานข้ามคลอง 3 แห่ง ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณสะพานจุดกลับรถและทางแยก เครื่องหมายจราจร  และสิ่งอำนวยความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้เส้นทาง ปัจจุบันมีผลงานความก้าวหน้ามากกว่าร้อยละ 82 คาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จปลายปี 2560 เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถรองรับการขยายตัวของพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน จ.สระแก้ว และสนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดในเขตชุมชน และสนับสนุนยุทธศาสตร์โลจิสติกส์การขนส่งสินค้าระหว่างชายแดนไปภูมิภาคต่าง ๆ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุนการขนส่งสินค้าสร้างรายได้ให้กับประชาชนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
 
 
 
ที่มา :  โพสต์ทูเดย์  วันที่  16  มิถุนายน  2560
Page : 1
Copyright 2012 AQ HOME Co.,Ltd. All right reserves.