ศูนย์รับสร้างบ้านเอคิวโฮม
  
อีเมล์
รหัสผ่าน
 
ยินดีต้อนรับ
ค้นหา
ข่าวอสังหา
กคช.เปิดหลักเกณฑ์ “บ้านแลกบ้าน” มอบความสุขประชาชน

 

         การเคหะแห่งชาติเปิดโอกาสให้กลุ่มลูกค้าที่ต้องการขยายครอบครัว รวมถึงลูกค้าที่ต้องการย้ายถิ่นฐาน ได้แลกเปลี่ยนที่อยู่อาศัยในโครงการของการเคหะแห่งชาติ ด้วยการจัดทำโครงการ “บ้านแลกบ้าน” มอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2561 เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้สอดคล้องกับรายได้ที่เพิ่มขึ้น เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 เป็นต้นไป 
 
 
 
 
        ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติได้จัดเตรียมของขวัญปีใหม่ 2561 เข้าร่วมกิจกรรม 9 ของขวัญปีใหม่ ก้าวไปกับ “พม.” ซึ่งจัดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการมอบความสุขให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ โดยการเคหะแห่งชาติได้เตรียมของขวัญ “ลด แลก แจก แถม” ไว้ให้กับลูกค้า ซึ่ง 1 ในนั้นคือ โครงการ “บ้านแลกบ้าน” เปิดโอกาสให้ผู้อยู่อาศัยในโครงการของการเคหะแห่งชาติที่มีบ้านขนาดเล็กและต้องการพื้นที่ใช้สอยได้มีขนาดบ้านที่ใหญ่ขึ้น เพื่อความสะดวกสบายของครอบครัว โดยนำบ้านเก่ามาแลกบ้านใหม่ของการเคหะแห่งชาติที่มีขนาดใหญ่กว่าหรือบ้านที่มีราคาสูงกว่า เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 เป็นต้นไป โดยมีเงื่อนไขและหลักเกณฑ์แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มลูกค้าที่มีสัญญาจอง/สัญญาจะซื้อจะขายกับการเคหะแห่งชาติ ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง และไม่มีหนี้ค้างชำระกับการเคหะแห่งชาติ จะต้องชำระค่าธรรมเนียมแลกเปลี่ยนภายในโครงการเดียวกัน 2,000 บาท ถ้าแลกเปลี่ยนต่างโครงการจะต้องชำระค่าธรรมเนียม 5,000 - 10,000 บาท ขึ้นอยู่กับราคาขาย
 
 
 
 
          สำหรับกลุ่มลูกค้าที่ทำสัญญาเช่าซื้อกับการเคหะแห่งชาติและส่งมอบโครงการแล้ว และไม่มีหนี้ค้างชำระกับการเคหะแห่งชาติ มี 2 ทางเลือก ได้แก่ ทางเลือกที่ 1 จะมีค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในการแลกเปลี่ยนบ้าน ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมแลกเปลี่ยนภายในโครงการเดียวกัน 2,000 บาท หากแลกเปลี่ยนต่างโครงการจะต้องชำระค่าธรรมเนียม 5,000 - 10,000 บาท ขึ้นอยู่กับราคาขาย รวมทั้งค่าใช้ประโยชน์จากตัวอาคารเดิมคิดเดือนละ 0.5% ของราคาขายเงินสด กรณีที่อาคารชำรุดเสียหายการเคหะแห่งชาติจะคิดค่าซ่อมแซมอาคาร โดยการเคหะแห่งชาติจะเป็นผู้ตรวจสอบและประมาณการราคาค่าซ่อมแซม ส่วนการคำนวณจำนวนเงินเพื่อแลกเปลี่ยนอาคารนั้น จะนำเงินที่ชำระมาแล้วทั้งหมดหักด้วยค่าใช้ประโยชน์และค่าซ่อมแซมอาคาร (ถ้ามี) และนำเงินในส่วนที่เหลือไปหักออกจากราคาขายของอาคารที่ขอแลกเปลี่ยน ส่วนทางเลือกที่ 2 ลูกค้าที่ต้องการแลกบ้านจะต้องมีผู้รับซื้อบ้านของตนเองก่อน โดยการเคหะแห่งชาติจะไม่คิดค่าธรรมเนียมแลกเปลี่ยน ค่าใช้ประโยชน์ในตัวอาคาร และค่าซ่อมแซมอาคาร ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1615
Page : 1
Copyright 2012 AQ HOME Co.,Ltd. All right reserves.