ศูนย์รับสร้างบ้านเอคิวโฮม
  
อีเมล์
รหัสผ่าน
 
ยินดีต้อนรับ
ค้นหา
ข่าวอสังหา
แบงก์ไอซีบีซี(ไทย) ขายตราสารด้อยสิทธิ ระดมเงินเข้ากองทุน รองรับแผนปล่อยกู้

 

          ดร.จื้อกัง หลี่ ประธานกรรมการ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) เปิดเผยว่า เดือนมีนาคมนี้ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) เตรียมออกและเสนอขายตราสารด้อยสิทธิ ครั้งที่ 1/2561 อายุ 10 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 โดยธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนดได้หลังจาก 5 ปี นับจากวันที่ออกตราสาร หรือตามเงื่อนไขที่กำหนด ราคา 1,000 บาทต่อหน่วย มูลค่าจองซื้อขั้นต่ำสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน 100,000 บาท และทวีคูณของ 10,000 บาท และมูลค่าจองซื้อขั้นต่ำสำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่ 100,000 บาท และทวีคูณของ 100,000 บาท กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุของตราสาร การเสนอขายตราสารครั้งนี้เป็นการเสนอขายตราสารด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ครั้งแรก ของธนาคารไอซีบีซี (ไทย) เปิดจำหน่ายผ่านธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกสิกรไทย
 
 
         “การเสนอขายตราสารครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายเงินกองทุนของธนาคาร ให้แข็งแกร่งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการขยายสินเชื่อ และรองรับการขยายตัวของธนาคารในอนาคต โดยเฉพาะการขยายธุรกิจระหว่างไทยและจีน”
 
 
          ผลการดำเนินงานล่าสุดงวด 6 เดือน ปี 2560 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) มีกำไรสุทธิ 907 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.5% จากงวดเดียวกันของปี 2559 ณ เดือนมิถุนายน 2560 ธนาคารมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 202,303 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.7% จากสิ้นปี 2559 และอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพอยู่ที่ 1.37% ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “AAA” แนวโน้ม “คงที่” เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน และตราสารด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “AA+” จากบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย)
 
 
 
ที่มา : แนวหน้า  : วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
Page : 1
Copyright 2012 AQ HOME Co.,Ltd. All right reserves.