ศูนย์รับสร้างบ้านเอคิวโฮม
  
อีเมล์
รหัสผ่าน
 
ยินดีต้อนรับ
ค้นหา
เกร็ดความรู้
โครงสร้างสำเร็จรูป
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในงานก่อสร้างในปัจจุบัน ช่วยทำให้การทำงานสะดวกรวดเร็วมากขึ้นโดยการนำโครงสร้างสำเร็จรูปมาใช้ในงานก่อสร้าง จึงทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
การก่อสร้างอาคารบ้านเรือนแบบเดิมจะต้องใช้วิธีเทคอนกรีตในที่ จึงต้องมีขั้นตอนการตีแบบ ผูกหรือเสริมเหล็ก ผสมคอนกรีต เทคอนกรีต และรอเวลาให้คอนกรีตแห้ง เพื่อถอดแบบออกและต้องบ่มคอนกรีตอีกระยะหนึ่ง จึงจะทำงานขั้นต่อไปได้ ขั้นตอนดังกล่าวทำให้เสียเวลาไปมาก
 
วิวัฒนาการของการก่อสร้างในปัจจุบัน จึงได้มีการผลิตโครงสร้างสำเร็จรูป ซึ่งมีตั้งแต่ฐานรากสำเร็จรูปทั้งชนิดฐานรากเสาเข็มและฐานรากแผ่ เสาสำเร็จรูป คานสำเร็จรูป บันไดสำเร็จรูป พื้นห้องน้ำสำเร็จรูป (สำหรับพื้นสำเร็จรูปใช้กันแพร่หลายมาก่อนหน้านี้แล้ว) แต่พื้นห้องน้ำเดิมนั้นต้องเทในที่เพราะต้องมีการวางตำแหน่งท่อน้ำไว้ด้วย
การติดตั้งชิ้นส่วนของโครงสร้างสำเร็จรูป ที่เรียกว่าระบบรอยต่อแบบ SOCKET ตามที่ผู้ผลิตคนไทยได้พัฒนาระบบโครงสร้างสำเร็จรูปให้ก้าวไปอีกระดับหนึ่ง โดยใช้เดือยเหล็กทำหน้าที่รับแรงเฉือนที่เกิดขึ้น และถ่ายเทน้ำหนักจากคานลงสู่เสาหรือจากคานลงสู่คานอีกตัวหนึ่งโครงสร้างสำเร็จรูปทุกชิ้นได้รับการออกแบบตามมาตรฐานทางวิศวกรรม จึงมั่นใจได้ในเรื่องความแข็งแรงปลอดภัย
การใช้โครงสร้างสำเร็จรูป นอกจากจะช่วยให้การก่อสร้างเร็วขึ้นแล้ว ยังมีข้อดีในเรื่องความเที่ยงตรงของคุณภาพของโครงสร้าง เพราะการผลิตโครงสร้างในระบบโรงงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยนั้น สามารถควบคุมคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่างานโครงสร้างหล่อในที่
Page : 1
Copyright 2012 AQ HOME Co.,Ltd. All right reserves.