ศูนย์รับสร้างบ้านเอคิวโฮม
  
อีเมล์
รหัสผ่าน
 
ยินดีต้อนรับ
ค้นหา
แนะนำผลิตภัณฑ์
คอนกรีตมวลเบา อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก
บล๊อก
INSEE SUPERBLOCK G4|G6
 
ผลิตจาก ปูนซีเมนต์ + ทราย + ปูนขาว + สารก่อฟองอากาศ และผ่านการอบไอน้ำด้วยแรงดันสูง ซึ่งต้องใช้ทั้งความร้อนและความดัน ที่สูงต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 14 ชม.
ทำให้มีความแข็งแกร่ง และเกิดเป็นผลึกคริสตัลของแคลเซียม ซีลิเกตนับล้านๆ ชิ้น สานถักทอกันเป็นโครงสร้างที่มั่นคง อีกทั้งฟองอากาศแบบปิดทำให้ส่งผ่านความร้อนได้ช้า และไม่กักเก็บความร้อน การอบไอน้ำแรงดันสูงเป็นพัฒนาการเพิ่มความแข็งแกร่งของอิฐ ให้รับแรงอัดและแรงดัดเพิ่มขึ้น มีเสถียรภาพ คงทน ทนทานมากขึ้น
                                                      
 
ขนาด & มิติ
                                               
Block                                                                                                                           Lintel
 

ความสูง 20, 30, 40 ซม.                                                                                   ความสูง 20, 30, 40 ซม.

ความยาว 60 ซม.                                                                                             ความยาว 60 ซม. ถึง 5 เมตร                                                 ความหนา 5/7.5/9/10 ซม.                                                                                ความหนา 5/7.5/9/10 ซม.

และเพิ่มทุกๆ 0.5 ซม. จนถึง 25 ซม.

 และเพิ่มทุกๆ 0.5 ซม. จนถึง 25 ซม.

 
Panel
 
  • ความสูง 20, 30, 40 ซม.
  • ความยาว 1 เมตร ถึง 5 เมตร
  • ความหนา 5/7.5/9/10 ซม.
  • และเพิ่มทุกๆ 0.5 ซม. จนถึง 25 ซม.
 
 
ขนาดอิฐ ความหนาแน่น
( kg/m 3 )
แรงอัด
( kg/cm 2 )
แรงดัด
( kg/cm 2 )
อิฐมวลเบาอบไอน้ำ G 6 800 75 22.5
อิฐมวลเบาอบไอน้ำ G 4 700 50 15
อิฐมวลเบาอบไอน้ำ G 2 500 25 7.5
อิฐมวลเบาอบไอน้ำ 900 35 10.5
อิฐมอญ 1800 35 10.5
อิฐบล็อก 1950 30 9
 
ตารางเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายต่อตารางเมตร
 
รายการ INSEE SUPERBLOCK G4
หนา 7.5 ซม.
อิฐมอญ ข้อได้เปรียบเทียบเมื่อใช้
INSEE SUPERBLOCK G4
ราคา 210 บาท
ขนาด 20 X 60 X 7.5 cm. (8.33 ก้อน/ ตร.)
(ราคาขนส่งในกรุงเทพฯ และปริมณทล)
60 บาท
ใช้ปริมาณ 100-130 ก้อน/ตร.ม.
0.35-0.80 สต./ก้อน
ทำงานรวดเร็วเร็วกว่า 2-3 เท่าตัว
ที่เป็นผนังทึบไม่มีช่องเปิด
ปูนก่อ 11 บาท
ใช้ก่อความหนาที่ 2-3 มม. (50 กก./ถุง)
ก่อได้ที่ 20-25 ตร.ม. (ปูนกาวพิเศษ)
40 บาท
ใช้ปูนผสมมือ (เสียเวลาในการทำงาน)
และแรงงานคน
ประหยัดปูนก่อกว่าและไม่ทำให้
โครงสร้างรับน้ำหนักเกิน
ความจำเป็นในระยะยาว
ปูนฉาบ 70 บาท
ปูนฉาบสำเร็จรุปมวลเบา
(รวมฉาบ 2 ด้านหนา 1-1.5 ซม.)
100 บาท
ใช้ปูนผสมมือ (เสียเวลาในการทำงาน)
ต้องฉาบหนา 2-2.5 ซม. (รวม 2 ด้าน)
ประหยัดปูนก่อกว่าและไม่ทำให้
โครงสร้างรับน้ำหนักเกิน
ความจำเป็นในระยะยาว
ค่าแรง/ฉาบ 120 บาท
(สามารถใช้แรงงานทั่วไปได้) ทางบริษัทฯ
มีทีมงานสาธิตบริการทั่วประเทศ
120 บาท
ไม่มีทีมงานบริการและสาธิต
มีทีมงานสาธิตในการให้บริการ
ทั่วประเทศและทีมตรวจสอบ
คุณภาพที่คอยให้คำปรึกษา
ในด้านเทคนิคการทำงาน
ค่าเสาเอ็น
ทับหลัง
พื้นที่ไม่เกิน 9 ตร.ม. (3x3 ม.)
หรือถ้าใช้ block ที่มีความหนาตั้งแต่ 9.0 ซม.
ขึ้นไปสามารถใช้ทับหลังสำเร็จรูปของ
INSEE SUPERBLOCK ทำให้ไม่เสียเวลาหล่อแบบ
40 บาท/ ตร.ม.
ต้องทำทับหลังทุกๆ 6 ตร.ม.
สามารถลดขั้นตอนการทำงานลงได้
ทำให้งานเสร็จเร็วกว่ากำหนดที่ตั้งไว้
ค่าสูญเสีย
ในการขนส่ง
ลดหนี้ตามความเป็นจริง 10 % (5 บาท / ตร. ม.) สามารถกำหนดต้นทุนที่แน่นอน
รวมค่าของ/ ค่าแรง 471 445  
 
หมายเหตุ : เทียบจากงานบ้านขนาด 200 ตร. ม. มีพื้นที่ผนัง 350 ตร.ม. 1 หลัง และไม่ร่วมค่าใช้จ่ายที่กลับมาซ่อมงานของอิฐมอญ

 

Page : 1
Copyright 2012 AQ HOME Co.,Ltd. All right reserves.